Strażacy

W zeszłym roku straż pożarna w Raciborzu obchodziła jubileusz 160-lecia istnienia. Została założona w 1858 roku, po wielkim pożarze raciborskiego zamku i browaru. Założycielem raciborskiej straży, wtedy ochotniczej, a także pierwszym jej prezesem był kupiec Ernst Ferdynand Speil. Jego syn Ferdynand był księdzem i wybitnym dr teologii diecezji wrocławskiej. Może warto tu wspomnieć naszych parafian związanych zawodowo ze strażą pożarną w Raciborzu.

Paweł Suchanek (1929-1990)  z ulicy Fabrycznej zatrudnił się w straży raciborskiej w 1954 roku, gdzie pracował do emerytury. Pracował w prewencji, można go było spotkać w terenie, gdzie jeździł na kontrole przeciwpożarowe.

Wilhelm Mendzigall (1930-2013) był synem krawca Franciszka Mendzigall (1900-1963). Franz pochodzący z Mendzigallów z ul. Bończyka wybudował dom w 1938 roku na obecnej ulicy Świętokrzyskiej. Po dwóch tygodniach od zamieszkania urodziła mu się córka Łucja. Dużo liwerowoł (zanosił gotową robotę) do mistrza krawieckiego Klobuczka na ul. Młyńskiej. Syn Wilhelm uczył się zawodu krawca u ojca, jednak na egzaminy czeladnicze nie poszedł, nie ciągnęło go do tego zawodu. Od najmłodszych lat ciągnęło go do straży, był aktywnym członkiem straży ochotniczej w Pietrowicach. Wreszcie poszedł do pracy w straży zawodowej w Raciborzu, a stamtąd przeniósł się do zawodowej zakładowej straży pożarnej przy kopalni „Anna” w Pszowie. Po pewnym czasie został komendantem tej jednostki i pracował tam do emerytury. Był żonaty  z raciborzanką Joanną Rubin ze Starej Wsi, też pracowniczką straży pożarnej.  Miał dwie córki. W 1988 roku  wyjechał do Niemiec.

Reinhard Marker (1934-2004) z Gródczanek pracował krótko w raciborskiej straży zawodowej w latach 50-tych XX wieku.

Ginter Koterba (1943-1990) ze Sudzickiej (ul. Mickiewicza) również przez pewien czas był strażakiem zawodowym.

Jerzy Burda syn Wilhelma urodzony w 1950 roku był zatrudniony w Miejskiej Komendzie Straży Pożarnych w Raciborzu na czas odbywania zasadniczej służby wojskowej od 1 grudnia 1969 do 15 kwietnia 1973 roku.

Hubert Herud urodzony w 1982 roku, syn Adika Herud służy obecnie w raciborskiej straży zawodowej. Jeździ do akcji strażackich w powiecie raciborskim. Mieszka ze swoją rodziną w Markowicach.

W 2013 roku Mateusz Zajdel, po ukończeniu szkoły średniej został opiekunem na obozie młodzieżowych drużyn pożarniczych w Samborowicach.                   Z powodzeniem prowadził zajęcia z musztry. Wcześniej w 2008 roku Mateusz był na obozie strażackim w Osobłodze (Czechy). Był dowódcą młodzieżowego pododdziału w OSP Pietrowice Wielkie. Na obozie jeszcze nie wiedział, czy zostanie strażakiem, czy księdzem. Po jego zakończeniu podejmuje ostateczną decyzję o wstąpieniu do seminarium.

                                                                                                 Bruno Stojer