Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)
Facebook 
MySpace 
Zobacz Video na Youtube 

Odnowienie krzyży 2016


 W roku 2016 zostały w naszej parafii odnowione dwa krzyże. Jednym z nich jest krzyż przy kościele od strony prezbiterium. Krzyż ten został pomalowany przez naszego kleryka Mateusza Zajdel, który jest już na trzecim roku teologii w Opolu. Na farby dał mu farosz. Gdy w 1891 roku krzyż został poświęcony, to w raciborskiej gazecie mniejszości polskiej – „Nowinach Raciborskich” ukazała się taka wzmianka:   

1 lipiec 1891. Nr 52. Janowice. Byłem w przeszłą niedzielę w Pietrowicach[mieszkaniec Janowic] i wstąpiłem do kościoła, gdzie zobaczyłem procesyję. Pytam się mojego krewnego, do czego ona i dowiedziałem się, że będzie poświęcenie nowego krzyża przy kościele. Poszedłem i ja więc na miejsce i bardzo się zdziwiłem, że chociaż fundatorem tego krzyża jest rodowity i dobry Morawiec, to nie było na nim napisu: Pochwalen bud Jezisz Kristus, tylko „Gelobt sei Jezus Chrystus”.

Oprócz wspomnianego napisu na krzyżu jest wykuty rok -1891 i nazwa firmy kamieniarskiej z Raciborza- Jungblut. Niestety nazwisko fundatora krzyża „dobrego Morawca” nie zostało wykute, zapewne przez skromność.

    Firma Kokeŝ & Jungblut w 1906 roku tak oto się reklamuje w polskich „Nowinach Raciborskich”:

Kokeŝ & Jungblut. Warsztat wykuwania w kamieniu i rzeźbiarnia w Raciborzu na Ostrogu polecają łaskawej uwadze swój skład przeszło 100 nagrobków, krzyży, Bożych mąk itd. Głęboko wkuwane pismo z prawdziwą pozłotą [z lewej i prawej strony grafiki nagrobków z kamiennymi rzeźbami]. Potężne i bogato zdobione nagrobki właścicieli tej firmy można podziwiać na cmentarzu przy kościele na Ostrogu.

   Drugim odrestaurowanym krzyżem jest Matulowy krzyż na Welkej Stranie. Tego lata Tomek Herud skuł zatynkowane jeszcze niemieckie napisy na tym krzyżu oraz odnowił go. Krzyż ten stoi tuż obok jego domu rodzinnego. Zrobił to z wielkim gustem, wszak z zawodu jest dizajnerem (designerem) i już przeszło półtora roku uprawia ten zawód w Londynie, wcześniej pracował w Warszawie. Dizajner to projektant łączący funkcjonalność, estetykę i nowatorstwo. Na farby dała mu mama.

Po skuciu tynku ukazały się następujące napisy:

Fundater Leopold Valentin Wieder 1894 oraz główna sentencja- In deine heiligen Wunden Schliess meine Seele ein Sussester Jesus (Do Twoich świętych ran dołącz duszę moją najsłodszy Jezu). Na bocznej ścianie widnieje wykonawca- Kokeŝ und Jungblut Ratibor.

       Wnuczka Leopolda - Jadwiga Wieder ((1905-1984), była ostatnią z Wiedrów o przydomku Matula, mieszkającą na tym statku (gospodarstwie). Była córką Józefa Wieder, o którym najstarsi mieszkańcy mówią – stari Matula.

Sedlok Matula(Wieder) z Welkej Strany mioł welki statek i był  akuratni. Jak wozili hnuj na jeho pole to kupki musieły iść podle linioła. Też gynał oroł. Mioł pole przy svatim krziżu, a jeho susiedem był stari Łukoszek. Jak Johann Herud oroł i uż był przi końcu to potkoł na polu Matulu a on mu prawi: Jakbyś nie umioł prziorać to wytahnij se sznuru (przioranie-ostatni rząd orki przy granicy pola). Mondeliki u nieho też musieły stoć do rzodka. Matula miał pole kole kapliczki, jak se idzie do svateho krzyża. Teraz to pole mo Kretek (Wiktor M.). Rodzina Matula żyła pro siebie, tam wrata i dwerzi były dycky zawrzyte. Syn Matule, Jan nic ne dostoł od ojca, beztuż musioł kocurować. Jak broł teho kocura (miech obila) z hury to bosky chodził po te drabinie. Józef Wieder jeździł Za Bohem na wysokim czarnym ogierze. Ludzie prawili, taki małi chłop, a taki welki kuń. Ojcem Józefa był Walentyn Wieder (1825-1900), fundator Matulowego krziża.

Matulowy Krzyż  występuje też w Powiydaczce o Otiku, którą opowiedziała Hedwig Marcinek, siostra Georga Marcinek w 1992 roku (wg wiernego zapisu z taśmy magnetofonowej):

On se mynowoł Johann, a to rzundzili do Hanyska. A to jak szoł do szinku, to tak obezrzył na tyn krziż, co tamyky przed Matulu jest, a powiedziył „Ty tu wiś, a jo se idu wypić”. Jeho baba była bardzo pobożno. On ne wierzył w nic. Jak po tym prziszło dazu, że miył umrzyć ..., a ta baba szła na faru se unaczyć ... uszczkażyć, ni, a tyn kniyz prawi:”Ja co chcecie robić?” Ale po tym jak se rozniemóg, to po kniza. A to tam słuziła na farze Teresa Bernackeho, jo ju eszcze dobrze znała. A to było w nocy, ministranta ne było, wzali Teresu Bernackeho i szli, ale piłowali! A jak prziszli przed Liberu, to se im postawił taki welki pes, czerny ...! nie przepuścił ich, kaj chcieli iść to tyn pes lytoł hin und her. No ale po tym uż se udało. Jak po tym ich puścił, tuż szli dali. Oni otworzyli dwerzi, a tyn odskunowoł. Taka była historia.

   Drugą historię możemy zatytułować „Matulowy mundelik”:

 Było to tak: Stari Matula mioł pole kole kapliczki, jak se idzie do Svateho krzyża. A był on ganz małi chłopek. Wydarzyło mu se, że bez żniwa w nocy traciły mu se mundeliki z pola. No to roz pod weczer Matula szoł na pole i siednył se do jedneho mundelika. Wnet prziszła też na pole ta istno baba z miechówku. Owinuła skok miechówku całi mundelik i wzała ho na hrzbet a stari Matula siedzioł driny. Jak tak szła do dum, to na ceście se prawiła: „Noo budzie sypać, bo je taki ciażki”. I tak prziszła do dum, postawiła mundelik na placu, a tu fuk – Matula wylyzo z mundelika i prawi: „Ja Franzka, teraz żech cie dopod,  zaroz ten mundelik zanieś nazod, ale ciś. A Franzka prosi: „Hospodorzu, tyn mundelik zaniesu, ale wy uż do nieho nie lyźcie” Od teho czasu u Matuli na polu mundeliki uż se ne traciły.

                                                                                                                             Bruno Stojer.

 

Gross Peterwitz / 1. Kommunion am 14. Mai 1967

Pietrowice Wielkie / 1. kommunia 14. maja 1967

 1958_2

Janowice / 1. Kommunion am 02. April 1967

Janowice / 1. kommunia 02. kwietnia 1967


janowice

Wichtige Neuigkeiten

1.    Die GOLDENE KOMMUNION Heilige Messe ist am 14. Mai 2017 um 09:30 in der Pfarrkirche św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich

2.    Restaurant „ROMA“ w Pietrowicach Wlk. ist am 14. Mai 2017 bestellt/reserviert

3.     Unsere Internet Anzeige auf www.grosspeterwitz.de ist jetzt in Deutsch und Polnisch  

Goldene Kommunion am 14. Mai 2017

Jubileusz 50-lecia Pierwszej Komunii Świętej 14. maja 2017 roku

Mein Aufruf richtet sich an ALLE, die am 14. Mai 1967 in Pietrowice Wielkie, am 02. April 1967 in Janowice und Kinder aus Gródczanki in Kietrz die 1. Kommunion empfangen haben.

Nächstes Jahr, am 14. Mai 2017 werden es 50 Jahre sein, als wir den wichtigen und freudigen Tag unseres Lebens gefeiert haben. Dieser Anlass sollte uns ein Ansporn sein, dass wir wieder zusammen kommen, um nach 50 Jahren unsere GOLDENE KOMMUNION zu feiern.

Wir sollten, möglichst ALLE, nochmals einen richtig schönen Tag haben.

Im Laufe der Zeit ist jeder von uns seinen eigenen Weg gegangen, haben uns „aus den Augen verloren“ und sind in diverse Himmelsrichtungen verschlagen worden. Nun sollte doch jeder das Bedürfnis verspüren, dieses einmalige Ereignis in ähnlicher Form wie vor 50 Jahren, zu wiederholen, oder?  Wir haben genug Zeit, um den wichtigen Termin im Kalender 2017 fest  einzuplanen.  Ausreden wie: keine Zeit, weite Anreise, kein Urlaub o.ä. sollten erst gar nicht zugelassen werden.

Die wichtigste Aufgabe ist jetzt, ALLE über das Projekt „Goldene Kommunion am 14. Mai 2017 in Pietrowice Wielkie“ zu informieren. Dazu werden die Kontaktdaten, wie Name, Adresse, Tel.-/Handy-Nr., E-Mail und die Teilnahmebereitschaft von jedem Einzelnen benötigt. Dies kann nur nach dem „Schneeball-Prinzip“ durch Mundpropaganda und unter Zuhilfenahme moderner Kommunikationsmittel gelingen. Einer davon ist ‚unsere’ Internetseite www.grosspeterwitz.de, die von Lukas Kubiczek betrieben wird. Danke Lukas für Deine Unterstützung.

Selbstverständlich werden hier ALLE ‚Goldenen’ angesprochen, die in Pietrowice Wielkie, Janowice und in Kietrz, (die aus Grodczanek) ihre 1. Kommunion empfangen haben,.

Um die Vorbereitungen zu treffen und Termine in Pietrowice Wielkie zu koordinieren, wäre es schön, wenn ich alle Daten bis Ende 2016 zur Verfügung hätte.

Nach 50 Jahren ist der 14. Mai 2017 wiederum ein Sonntag!

Hier ein paar Gedanken/Ideen/Vorstellungen, wie der Tag verlaufen könnte. Weitere Anregungen sind selbstverständlich herzlich willkommen.

1.      Am Sonntagvormittag treffen wir uns zusammen vor der Pfarrkirche in Pietrowice Wielkie.

2.      Verteilen von Kommunionkerzen und Gottesdienst-Broschüre mit Liedertexten.

3.      Gemeinsamer Einzug mit Kerzen, Blaskappelle und Angehörigen in die schön geschmückte Kirche mit reservierten Bänken für uns.

4.      Feierliche Messe; erbitte Vorschläge/Anregungen zur Messe Gestaltung, z.B. (Wunsch)Lieder, Fürbitten, Kommunionempfang, Toten Gedenken, usw.

5.      Treffpunkt am Grab vom Pfarrer Ludwig Dziech mit Kranzniederlegung.  

6.      Anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagsessen.

7.      Danach bleiben dann zusammen, statten Familienbesuche ab oder gestalten es individuell. Das werden wir noch rechtzeitig besprechen und planen.

8.      Gemeinsame Mai-, Abendandacht in der Pfarr- oder Kreuzkirche; gemeinsamer Spaziergang oder mit Autos ?

9.      Gemeinsames Abendessen mit ‚Open End’

Weitere Aktivitäten, bzw. für die in Deutschland lebenden, eine gemeinsame Rückreise mit evtl. Zwischenstopp o.ä., können noch besprochen werden.

Ich werde den Kontakt nach Peterwitz aufnehmen, damit die ‚Kommunionkinder’ dort, in Janowice und Grodczanki von unserem gemeinsamen Projekt erfahren und über ihre Teilname entscheiden können. Zur Erleichterung gibt es diese Anzeige unten auch in polnischer Sprache.

Unten findet Ihr eine Namensliste. Die laufenden Nummern entsprechen unseren Kommunion Bildern von oben.

Da nicht jeder seine Kontaktdaten im Internet preisgeben möchte, bitte neben Euren Namen und der Teilnahme-Bereitschaft auch die ADRESSE, TEL.-/HANDY-NR., E-MAIL und GEBURTSTAG an meine u.a. Kontaktdaten zu senden bzw. telefonisch mitzuteilen.

Ich werde dann meine Original-Tabelle laufend aktualisieren, und anschließend jedem zur Verfügung stellen.

LASS UNSERE GOLDENE KOMMUNION EIN ERFOLG WERDEN!!!

Vielleicht wird es dann eine Anregung bzw. ein gutes Beispiel für andere Jahrgänge sein ...


Lieber Gruß aus Herzogenaurach sendet

Josef Herud

Hauptendorfer Str. 43

91074 Herzogenaurach

Tel. 09132-62573

Mobil: 0176-45610162 (WhatsApp registriert)

 E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

1958_1

Po Polsku

Ważne wiadomości

1.       Msza św jubileuszu 50-lecia Pierwszej Komunii Świętej jest w kościele parafialnym Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich w dniu 14 maja 2017 o godzinie 09:30.

2.       Restauracja "Roma" w Pietrowicach Wlk. zamówiona/zarezerwowane w dniu 14 maja 201

3.      Nasze ogłoszenie internetowe na www.grosspeterwitz.de jest teraz w języku polskim i niemieckim

Moja inicjatywa skierowana jest do wszystkich, którzy 14 maja 1967 roku w Pietrowicach Wielkich, 02 kwietnia 1967 w Janowicach albo w Kietrzu (z Grodczanek) przyjęli Pierwszą komunię Świętą. W nadchodzącym roku tj. niedziela 14 maja 2017  roku będzie 50 rocznica tego ważnego i radosnego dnia. To wydarzenie jest wspaniałą okazją, byśmy wspólnie świętowali jubileusz 50-lecia Pierwszej Komunii Świętej. Spróbujmy raz jeszcze przeżyć ten naprawdę piękny dzień!

Z biegiem czasu każdy z nas obrał swoją własną drogę, „tracąc z oczu pozostałych„. Chyba każdy z nas odczuwa tę potrzebę by to wyjątkowe wydarzenie jakim jest jubileusz 50-lecia Komunii Świętej jeszcze raz powtórzyć. Mamy wystarczająco dużo czasu, by każdy z nas zaplanował wpisując w swój kalendarz tę datę.  Tak by wymówki w postaci nie mam czasu, dalekie wyjazdy, brak urlopu itp. nie mogły nam przeszkodzić w tym spotkaniu.

Najważniejsze zadanie na teraz to poinformowanie wszystkich o inicjatywie „Jubileuszu 50-lecia Pierwszej Komunii Świętej 14. maja 2017 roku w Pietrowicach Wielkich“.

Do tego przydadzą się wszelkie informacje kontaktowe jak nazwisko, adres, numer telefonu, mail oraz potwierdzenie udziału w uroczystości. Osiągniemy to poprzez „pocztę pantofolową“ czy też przy pomocy nowoczesnych środków komunikacji, którym może być na przykład „nasza“ strona internetowa www.grosspeterwitz.de, którą stworzył Łukasz Kubiczek. Z góry dziękuję Łukaszu za Twoje wsparcie.

Propozycję naszą kierujemy również do tych „złotch jubilatów”, którzy  przyjęli swoją Pierwszą Komunię Święta nie tylko w Pietrowicach Wielkich, ale również w Janowicach i w Kietrzu.

By usprawnić przygotowania oraz przebieg uroczystości byłbym wdzięczny za przekazanie informacji do końca czerwca 2016 roku.

Po 50 latach 14 maj 2017 roku przypada również w niedzielę !

Poniżej kilka myśli/pomysłów/propozycji, jak mógłby wyglądać dzień naszego jubileuszu. Inne  inicjatywy są mile widziane.

1.      W niedzielne przedpołudnie spotykamy się przed kościołem parafialnym w Pietrowicach Wielkich.

2.      Rozdanie komunijnych świec i tekstów pieśni mszalnych

3.      Wspólne, uroczyste wejście ze świecami do odświętnie udekorowanego kościoła z zarezerwowanymi dla nas ławkami

4.      Jubileuszowa msza święta, proszę o propozycje co do przebiegu mszy np. wybór pieśni, modlitwa wiernych, przyjęcie komunii, modlitwa za zmarłych itp.

5.      Spotkanie przy grobie księdza Ludwika Dziecha oraz złożenie wieńca na grobie

6.      Następnie wspólny obiad

7.      Czas spędzony razem lub u rodzin, możliwy indywidualny przebieg tego czasu. W czasie to omówimy i zaplanowamy.

8.      Wspólne nabożeństwo majowe, nabożeństwo wieczorne w kościele parafialnym lub Kościele św. Krzyża; wspólny spacer lub przejażdzka samochodami?

9.      Wspólna kolacja z ‘Open End’ (otwary koniec).

Inne sprawy organizacyjne, dla tych którzy mieszkają w Niemczech, jak wspólny powrót z ewetulanymi postojami mogą być dodatkowo omówione.

Nawiążę kontakt z Pietrowicami, by osoby stamtąd mogły dowiedzieć się o naszym współnym projekcie i wyrazić chęć udziału.

Poniżej znajdziecie listę z nazwiskami. Poszczególne numery odpowiadają naszym powyższym zdjęć z 1. Komunii Świętej.

Ponieważ nie każdy chce udpostępniać swoje dane w internecie, proszę obok swojego nazwiska i deklaracji udziału w uroczystości także adres, telefon kontaktowy, mail i datę urodzin przesłać na podane poniżej dane kontaktowe.  Na bieżąco będę aktualizował moją oryginalną tabelę, a następnie każdemu przesyłał do wglądu.

Spraw by  nasz Jubileusz był niezapomnianym wydarzeniem !!!

Może będzie to bodziec, dobry przykład dla innych roczników...

Serdeczne pozdrowienia z Herzogenaurach/Niemcy

Josef Herud                                    Tel. 0049-9132-62573

Hauptendorfer Str. 43                     Mobil/komórka:  0049-176-45610162  (WhatsApp)

91074 Herzogenaurach                    E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.


 

Teilnehmerliste

Die laufenden Nummern entsprechen der 'Namensliste' auf unserem Kommunion-Foto vom 14. Mai 1997, das auf der Internetseite "www.grosspeterwitz.de" auf der "Hauptseite" unter 'GP Schulkinder'  '1958'   Bild 'Jahrgang 1958 Kommunion' zu sehen ist.

http://www.grosspeterwitz.de/4images_neu/details.php?image_id=61

*Nr. Name 1967 Name 2016 Land Teilnahme am / uczestnictwo w        14. Mai 2017
Ja / tak Nein / nie
1 Maria Herud Meller PL 2  
2 Krystyna Musioł Christine Rucinski D 2  
3 Krysia Wawrowicz   D    
4 Maria Smuda Maria (Marlies) Newerla D 2  
5 Barbara Steuer Seidler D 1  
6 Ingrid Lata Kotula D 2  
7 Marysia Dyrszlag Pendzik PL   1
8 Marysia Ochota Gelzleichter D   1
9 Władysława Wąchała Wladzia Jonek D 2  
10 Ingeborg Wieder Inge Friedrich D 2  
11 Agata Newerla   PL 1  
12 Brygida Marcinek Brigitte Stinka D   ?
13 Anna Paleta Schwammberger D 2 ?
14 Walburga Mludek Machnik D   ?
15 Brygida Koterba Brigitte Trint D 2  
16 Ingrid Kreis †        
17 Wanda Sosnowska Kuna PL   1
18 Irena Kleczka Irene Mardeck D 2  
19 Róża Mais Mazacz PL 2  
20 Krystyna Durlak Pohl D 1 ?
21 Elżbieta Marcinek Oranin PL 1  
22 Edyta Posmyk Żwirek PL 1  
23 Kornelia Lakomek Bennek D   1
24 Gisela Nowak Słotwińska PL 2  
25 Stefan Libera        
26 Aloisy Morcinek Alois Morcinek D 2  
27 Irmgard Mika †        
28 Edeltrauda Pientka Marcinek PL 1  
29 Anelis Szyc Anna-Maria Michna D    
29-2 Brygida Libera Dowhan PL 1  
30 Brygida Filipczyk Kempa PL 1  
31 Gilbert Kramarczyk   PL 2  
32 Stefan Zuber   PL   1
33 Manfred Miensopust   D 1  
34 Hubert Kleczka Kletzka D 2  
35 Walter Wolnik   D 2  
36 Joachim Posmyk   D 2  
37 Andrzej Libera †  † 24.02.2014      
38 Reinhold Szewior   D   ?
39 Joachim Marcinek †        
40 Jan Wąsowicz †        
41 Piotr Szczudlek   PL 2  
42 Reinhard Bennek   D    
43 Karol Szolc   PL 1  
44 Józef Kotula Josef Kotulla D   1
45 Reinhard Pieczarek   D    
46 Zygmund Wróbel †        
47 ?????        
48 Jan Klein   PL 1  
49 Józef Herud Josef Herud D 2  
50 Helmut Weczerek   D 1 ?
51 Dieter Ciężkowski Cienskowsky D 2  
52 Jerzy Kolowca     1  
53 Bruno Liptak   D 2  
54 Ryszard Machnik Richard Machnik D   ?
55 Josef Kleczka Josef Kletzka D 1  
56 Romuald Sczepanek   D 2  
100 Ks. Ludwig Dziech † geb. 3.8.1930
† 19.03.2008
     

janowice

1 Gabriela Ring        
2 Halina Wesołowska        
3 Renata Maier Renate ??? D    
4 Jutta Czogała Bialas D    
5 Edyta Korzonek Robenek PL    
6 Urszula Herud Ursula Posmik D 2  
7 Gabriela Jonas   D    
8 Elżbieta Wieczorek        
9 Lydia Ciemienga Heider D 2  
10 Gisela Grabowski Wieder      
11 Halina Adamczyk        
12 Bernadeta Kretek Bernadette Schramowsky D 2 ?
13 Ks, Dyrschlag †        
14 Karol Herud        
15 Diter Staniek   PL 1  
16 ???      
17 Aloisy Piskała   PL 1  
18 Felicja Solich Felicia Hildebrandt D 2  
19 Maria Nowak Kaiser D    
20 Gemza ??        
21 Gemza ??        
22 Henryk Ściborski   PL    
23 Willibald Ring †        
24 Alfred Biały Weihs D 2  
25 Andreas Schinzel † 21.05.2013      
26 Szczepanek ??        
27 Alfred Szpata   PL    
28 Bernhard Tebel   D   ?
29 Wieczorek ??        
30 Paweł Mastalerz        
31 Gebhard Bieniasz Bieniasch D 2  
32 Bernard Leks        
1. Kommunion in Kietrz (Katscher) am …...  
1 Urszula Hadamiec Gazek D    
2 Ewa Schmidt   PL    
3 Teresa Dziedzic Kalemba ?      
4 Grażyna Wiechowska        
5 Józef Cwibel        
6 Sigi? Frenzel        
7 Krystyna Waszut     1  
8 Józef Kubanek   PL 1  
9 Danuta Kocieniewska        
10 Stanisław Lacheta   PL    
11 Bogusława Błachut Zięba PL 2  
12 Roman Gurszczyk   PL 2  
13 Jan Ciuła † 11.05.05      
Summe: 76 6

Anmerkung: bei den „Kietrz-Kindern“ bin ich mir nicht sicher, ob Alle Jahrgang 1958 sind
Uwaga:  Nie jestem pewny, czy wszystkie "Kietrz-dzieci" są z roku 1958 
Wichtiger Hinweis: Bitte ALLE Korrekturen bei mir melden, damit ich die Änderung(en) dann
in meinem Original aktualisieren kann. Vielen Dank im Voraus.
Ważna uwaga: Proszę o poinformowanie ewentualnych zmian przy imionach, nazwiskach i krajów.

 

Kirche in Pawlau
Zufall GP Archive

Zufall`s Grabbild